“Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud.” stelt onze overheid en wil elke VvE een spaarpot laten opbouwen. Deze spaarpot moet dan groot genoeg zijn om het onderhoud in de komende jaren te kunnen betalen. Deze regeling gaat per januari 2018 in.

De meest logische basis voor deze spaarpot is natuurlijk het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) (10 jaar vooruit). Veel VvE’s hebben dit al wel, maar nog geen dekking om het te realiseren. Soms wordt het geld ook uitgegeven aan tussentijds onderhoud. Dus komt de spaarpot niet vol. Tot nu toe moesten eigenaren bijstorten als een grote kostenpost er aan komt en niet bij elkaar is gespaard.

Aangezien de VvE gaat over alles wat gezamenlijk is aan het gebouw, moet dit ook in de MJOP worden opgenomen. Het gaat dan om de aard van het onderhoud of het herstelwerk, een planning van de werkzaamheden en de kosten. Veel VvE’s doen dit al in hun VvE bijdrage.

Als je als VvE nog geen MJOP hebt of niet in staat bent om dat op korte termijn op te stellen, dan kan je ook ½ % van de herbouw waarde per jaar opnemen in de reservering. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering. De verplichte minimale jaarlijkse  reservering in het reservefonds staat in  de Wet Verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars, die wet 1 januari 2018 ingaat.

Geen Reservefonds?

De eigenaren kunnen besluiten geen reservefonds op te bouwen als:

 • 80% van de eigenaren gaat met deze regeling akkoord en moeten het geld wel direct beschikbaar hebben als onderhoud noodzakelijk is, of
 • Er is een bankgarantie afgegeven aan de VvE, waarbij de bank de onderhoudskosten betaald die de individuele eigenaar(s) op dat moment niet kan betalen. Deze kosten betaalt de elke eigenaar (zijn/haar deel) later terug aan de bank.

VvE kan geld lenen

In de nieuwe wet wordt het lenen voor de VvE duidelijker geregeld. Daarbij is elke eigenaar alleen aansprakelijk voor het eigen deel van een lening. De eigenaar die zijn appartement verkoopt moet die schulden en aansprakelijkheid dan wel bij de notaris opgeven omdat die over gaan naar de nieuwe eigenaar.

VvE’s kunnen een lening aanvragen bij onder andere het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook zijn er banken die leningen aan VvE’s verstrekken. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Gemeente kan VvE verplichten tot onderhoud

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een machtiging vragen aan de kantonrechter om een VvE-vergadering bijeen te roepen. De gemeente kan in die vergadering voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan de gemeente een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Verduurzaming

In de wet lees je dat het niet alleen om onderhoud en herstel gaat, maar ook om verduurzaming. Dus sparen of lenen voor zonnepanelen, een warmtepomp, zonneboiler, etc. Vooral voor deze laatste ontwikkelingen heeft WijkAdvies de samenwerking gezocht met partners. Op dit moment zijn wij die samenwerking verder aan het vormgeven en wij komen er in een van de volgende blogs op terug.

Een gedachte over “VvE’s moeten sparen

 1. Veel Verenigingen zouden ook extra kunnen sparen als ze de vaste lasten eens onder de loep zouden nemen, en de bezuinigingen die hierin mogelijk zijn als extra spaartegoed zouden gebruiken.
  B.V. De kosten voor de beheermaatschappijen, onderhoudscontracten voor lift en de warmwater voorziening zijn vaak te duur voor het geleverde.
  Ook valt er bij de diverse aanbestedingen nog best wat uit te sparen als men het in eigen beheer houd.
  Huur kennis per project in en niet een persoon het hele jaar door voor alles.
  En zo is er nog wel meer te bedenken waardoor het spaartegoed kan groeien.

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s